Ons studieaanbod

3de & 4de jaar

3 | Hulpkelner (duaal)

In de opleiding hulpkelner duaal leert men de kelner te helpen bij het klaarmaken van de zaal, het indekken van de tafels, het onthalen van de gasten, het opdienen van gerechten en dranken, en het afruimen en schoonmaken met het doel de gast optimaal te bedienen.

3 | Keukenmedewerker (duaal)

In de opleiding keukenmedewerker duaal leert men helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.

3 | Magazijnmedewerker (duaal)

In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

3 | Medewerker Fastfood (duaal)

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

3 | Medewerker ruwbouw (duaal)

In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leert men volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpen bij inrichting bouwplaats, uitvoering grondwerken, organisatie materiaal en materieel, fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk, ... teneinde de ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen.

3 | Polyvalent ondersteuner (duaal)

In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

3 | Verpakker (duaal)

In de opleiding verpakker duaal leert men in hoofdzaak manuele handelingen uitvoeren met betrekking tot het sorteren, samenvoegen en verpakken van diverse stukken of producten, teneinde deze klaar te maken voor levering.

3 | Winkelmedewerker (duaal)
4 | Hulpkelner (duaal)

In de opleiding hulpkelner duaal leert men de kelner te helpen bij het klaarmaken van de zaal, het indekken van de tafels, het onthalen van de gasten, het opdienen van gerechten en dranken, en het afruimen en schoonmaken met het doel de gast optimaal te bedienen.

4 | Keukenmedewerker (duaal)

In de opleiding keukenmedewerker duaal leert men helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.

4 | Magazijnmedewerker (duaal)

In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

4 | Medewerker Fastfood (duaal)

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

4 | Medewerker ruwbouw (duaal)

In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leert men volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpen bij inrichting bouwplaats, uitvoering grondwerken, organisatie materiaal en materieel, fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk, ... teneinde de ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen.

4 | Polyvalent ondersteuner (duaal)

In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

4 | Verpakker (duaal)

In de opleiding verpakker duaal leert men in hoofdzaak manuele handelingen uitvoeren met betrekking tot het sorteren, samenvoegen en verpakken van diverse stukken of producten, teneinde deze klaar te maken voor levering.

4 | Winkelmedewerker (duaal)

5de & 6de jaar

5 | Haarverzorging (duaal)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert haarbehandelingen realiseren vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt, met respect voor de geldende regels binnen het kapsalon

5 | Logistiek (duaal)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling (rekening houdend met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen)

5 | Restaurant en Keuken (duaal)
5 | Ruwbouw (duaal)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert nieuwbouw en renovatiewerken realiseren in een residentiële context, metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, ... uitvoeren

6 | Haarverzorging (duaal)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert haarbehandelingen realiseren vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt, met respect voor de geldende regels binnen het kapsalon

6 | Logistiek (duaal)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling (rekening houdend met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen)

6 | Restaurant en Keuken (duaal)
6 | Ruwbouw (duaal)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert nieuwbouw en renovatiewerken realiseren in een residentiële context, metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, ... uitvoeren

Specialisatiejaren

Opleidingen

DBSO | Administratief medewerker

Je leert instaan voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

DBSO | Hulpkok

Je leert de basiskooktechnieken en het voorbereidend werk (mise-en-place) voor warme en koude keukenbereidingen.

DBSO | Kapper

Al doende doe je kennis op over haar en hoofdhuid.
Je leert ook baarden en snorren verzorgen, hoofdmassages geven en met klanten omgaan.

DBSO | Kapper-salonverantwoordelijke

Je leert zelfstandig en in teamverband kapseltechnieken uitvoeren.
Concreet betekent dit: haar wassen en shampoos gebruiken, knippen, kleuren, brushing, permanent en watergolf leggen.

DBSO | Kelner

Je leert de zaal organiseren en instructies geven aan de zaalmedewerker en de hulpkelner.
Je leert klanten begeleiden, menu- en drankenadvies geven en de betaling afhandelen.
Ook leer je de voorraad beheren, bestellingen plaatsen en de kostprijs berekenen.

DBSO | Kok

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie kok, niveau 4

DBSO | Logistiek assistent in ziekenhuizen

Je leert samenwerken met verpleegkundigen en verzorgenden.
De rechtstreekse verzorging van patiënten behoort niet tot je takenpakket.

DBSO | Logistiek helper in de zorginstellingen

Je leert samenwerken met en onder toezicht van verpleegkundigen en verzorgenden.
Het rechtstreeks verzorgen van de zorgvrager/cliënt is niet jouw taak.

DBSO | Metselaar

Je leert binnen- en buitenmuren metselen met stenen en mortelspecie. Bedoeling is dat je later bestaande gebouwen kan renoveren en verbouwen.
Je leert funderingen op staal uitvoeren, rioleringen en afwateringsstelsels aanleggen en thermische isolatie plaatsen.
Je leert ook bekisten en voegen.

DBSO | PC-technicus

Je leert al doende Personal computers (pc's) bouwen en gebruiksklaar maken.
Je leert deze pc's en de bijbehorende randapparatuur installeren (al dan niet in een netwerkomgeving) en herstellen.

DBSO | Thuishelper

Je leert woningen van particulieren schoonmaken en onderhouden.
Ook eenvoudige maaltijden bereiden, boodschappen doen, wassen, strijken en klein verstelwerk (knopen, zomen...) verrichten worden gaandeweg aangeleerd.

DBSO | Verkoper

Je leert niet alleen verkopen maar ook klanten onthalen.
Je leert hoe je diefstal kan voorkomen, prijsaanduidingen controleert, de dienst na verkoop verzorgt...steeds op een klantvriendelijke manier.
Je leert hoe je artikels mooi kan presenteren in de winkel zodat de klant wordt gestimuleerd om ze te kopen...

DBSO | Verzorgende

Je leert samenwerken met andere zorgverstrekkers.
Je leert ouderen, langdurig zieke mensen, of terminale patiënten verzorgen en bijstaan in hun dagdagelijkse activiteiten die zij zonder hulp niet meer kunnen uitvoeren.

DBSO | Verzorgende/Zorgkundige
DBSO | Voeger

Je leert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uitvoeren.
Al doende leer je het voegwerk mooi afwerken en de gevelelementen aansluiten.

DBSO | Winkelbediende

Je leert de voorraad in een winkel aanvullen, presenteren en beheren.
Je leert prijsaanduidingen controleren, artikelen verkopen, klanten adviseren en te woord staan, de kassa bedienen, diefstal voorkomen en verkoopstransacties afhandelen.
Dit alles op een klantvriendelijke manier.

DBSO | Zorgkundige

Je leert samenwerken binnen een verzorgende equipe en onder toezicht van de verpleegkundige.
Je volgt een zorgplan en je mag zelfs onder het toezicht van de verpleegkundige bepaalde verpleegkundige taken doen: mondzorg, helpen bij het innemen van medicatie, polsslag meten, lichaamstemperatuur opnemen, urinestalen nemen....