Duaal leren | Werken & Leren

In het Duaal Leren volg je een vast traject waarin je ook een deel van je theorielessen op de werkvloer krijgt.

We kijken goed naar de wensen en vaardigheden van elke leerling afzonderlijk. Door die persoonlijke aanpak en individuele begeleiding brengen we het talent van elke leerling naar de voorgrond.
Leraar praktijk

Tewerkstellingbegeleiding (DBSO en duaal):


Leerlingenbegeleiding:


Coördinator:


JOUW CONTACTEN @ CAMPUS NEKKERSPOEL

Wat is Duaal Leren

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring vormen één geheel. Je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om je kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school.

Per duale opleiding is er een standaardtraject, dat bepaalt hoe de invulling er uit moet zien: aantal uren les, aantal uren gaan werken en soms ook aard van het werk.

In het gewone DBSO oefen je alle competenties in op school. Daarna pas je ze pas toe op het werk. In duaal leren wordt in samenspraak met de werkplek een verdeling gemaakt van wat je leert op school, en wat op de werkplek. Je wordt op het werk begeleid door een ervaren mentor.

Duaal leren
Lees over duaal leren bij Onderwijs VlaanderenINFORMATIE voor ONDERNEMERS bij SYNTRAMAG IK STARTEN IN HET DUAAL LEREN?

Je kan van het voltijds secundair onderwijs naar het deeltijds onderwijs overstappen vanaf 15 of 16 jaar.

Om met de duale opleiding Zorgkundige te starten moet je eerst geslaagd zijn in een 6e jaar TSO of BSO van het studiegebied Personenzorg.

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren.

Om met duaal leren te starten is arbeidsrijpheid en zelfdiscipline een absolute voorwaarde. De motivatie om te leren en te gaan werken moet er zijn.

JE OVEREENKOMST WERKEN & LEREN

Als je leren en werken combineert, sluit je een overeenkomst af met je werkgever en de school. Soms krijg je ook een loon.

Lees over de contracten bij onderwijs.vlaanderen

DIPLOMA'S EN STUDIEBEWIJZEN IN HET DUAAL LEREN

  • Attest verworven competenties
  • Deelcertificaat
  • Certificaat
  • Getuigschrift tweede graad
  • Studiegetuigschrift derde graad
  • Diploma Secundair Onderwijs

Lees er alles over bij onderwijs.vlaanderen

WAT DOE IK NA MIJN OPLEIDING IN HET DUAAL LEREN?

De meeste leerlingen gaan na hun deeltijdse opleiding direct werken.

Afhankelijk van je behaalde studiebewijzen kan je ook verder gaan studeren. Terug naar het secundair onderwijs bijvoorbeeld. Of verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs of het volwassenenonderwijs